ΗΓΟ

Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ «Α.Ε.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Π.Α.Ε.»


Για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των ενεργών μελών του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου στην κάλυψη του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η υπό σύσταση ανώνυμη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « Α.Ε.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Π.Α.Ε.» ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 30/06/2014 αποφάσεως της συνέλευσης των μελών του σωματείου « ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» και σύμφωνα με το υπ αριθμ 68 5 ν.2725/1999 καλούνται με δικαίωμα προτίμησης τα ενεργά μέλη του ανωτέρω ιδρυτικού σωματείου να συμμετάσχουν στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας εκ ποσού 300000 ευρώ , με καταβολή μετρητών και έκδοση τριάντα χιλιάδων (30000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ( 10) ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης δέκα ( 10) ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα μέλη του αθλητικοί ιδρυτικού σωματείου να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην πιο πάνω κάλυψη  του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι και 17-07-2014. Τα μέλη για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίσουν το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας στην Τράπεζα Πειραιώς και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασμό Μετοχικού Κεφαλαίου με αριθμό 6124-127513-727 παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη κατάθεσης. Δικαίωμα συμμετοχής στην κάλυψη του Μ.Κ. έχουν μόνο τα μέλη του Σωματείου πού είναι ταμειακώς εντάξει. Σε διαφορετική περίπτωση τα καταβεβλημένα ποσά θα επιστρέφονται στους καταθέτες. Όποιο από τα ιδρυτικά μέλη   συμμετάσχει στην κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου για ποσοστό άνω του  2% υποχρεούται επίσης να υποβάλει στην υπό σύσταση Π.Α.Ε. για την χορήγηση άδειας από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τα δικαιολογητικά του αρ.69α του νόμου 2725/1999όπως ισχύει .Σε διαφορετική περίπτωση δεν δύναται να αποκτήσει μετοχές της Π.Α.Ε. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον τα ενεργά μέλη του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου δεν καλύψουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το νόμο θα καλέσει το κοινό  να συμμετάσχει στην κάλυψη του Μ.Κ .με δημόσια εγγραφή. Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρίας , μετά την πιστοποίηση της καταβολής προσκομίζοντας το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας ή μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους.

30/06/2014

ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙNΟ ΔΙΟΙΚΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes